Project psychologische zorg bij kanker voor kinderen en jongeren

Wanneer een ouder binnen een gezin kanker krijgt, heeft dat impact op het hele gezin. Kinderen kunnen worstelen met hun emoties rondom de diagnose kanker en alles wat daar bij komt kijken. Ziekte, rouw en verlies heeft veel impact op kinderen en jongeren. Tegelijkertijd vinden kinderen en jongeren het vaak moeilijk om woorden te geven aan hun emoties. Ze willen de zieke ouder sparen of juist de overgebleven ouder. Of ze merken dat volwassenen zo bezig zijn met hun eigen verdriet dat ze emotioneel onbereikbaar worden. Door de ontreddering die kan ontstaan binnen een gezin, kan iedereen zich af gaan sluiten. Hoe kan je als kind dan leren om te gaan met verdriet?

Kanker in het gezin

Als ouder zie je soms wel dat je kind worstelt, school minder goed gaat, het stemmingswisselingen heeft, bang is, piekert of slaapproblemen heeft, maar kan het moeilijk zijn om je kind te bereiken. Andere ouders merken helemaal niets, tot de problemen ineens nog veel groter zijn geworden. En hoe begeleid je als ouder je kind in dit proces, wat deel je wel en wat deel je niet?

Moeder van twee kinderen, bekend met kanker:

‘Ik wilde de kinderen beschermen en vermeed het daarom om over kanker te praten. Het overvalt ze nu dat het ineens zoveel slechter met me gaat en de dood dichtbij komt, zonder dat ik ze daarop voorbereid heb.

Behandelaanbod voor kinderen en jongeren uitbreiden

In Noord-Nederland zijn er geen psycho-oncologische centra die specifiek op kinderen en jongeren zijn gericht. Psycho-oncologisch centrum, Het Behouden Huys behandelt elk jaar rond 800 volwassenen die direct of indirect te maken hebben met kanker. Slechts 4% van de behandelingen, ongeveer 30 per jaar, is voor kinderen en jongeren. We merken dat er steeds meer vraag is naar behandelingen voor kinderen en jongeren en begeleiding van de ouders. Het Behouden Huys heeft hier slechts een beperkt behandelaanbod voor, dit willen we graag uitbreiden!

Achter deze getallen zit pijn en verdriet. Stagnatie in het verwerkingsproces of het worstelen met ziekte, is van invloed op de ontwikkeling van een kind. Wanneer een kind hierin niet de juiste hulp krijgt, kan dit leiden tot grote bijkomende problemen als schooluitval, trauma, depressies, eenzaamheid en verhoogde suïcidedreiging.

Plannen

  1. Ouders helpen sneller te signaleren wanneer het belangrijk is om hulp in te schakelen
  2. Ouders handvatten bieden hoe ze hun kind kunnen begeleiden
  3. Meer kinderen en jongeren behandelen
  4. Het behandelaanbod uitbreiden wat betreft materiaal en werkvormen

Jongen van zes jaar:

“Ik vind het fijn als we met het begrafenislego spelen. Het is makkelijker om te spelen dan om te praten.”

Wens

Het is onze wens aan de vraag van onze jonge cliënten en hun ouders tegemoet te komen door meer kinderen en jongeren te behandelen,  gezinnen kortdurend te begeleiden, thema-avonden voor ouders te organiseren, lotgenotencontact te faciliteren, folders te ontwikkelen met informatie en handvatten voor ouders, een screeningsinstrument te ontwikkelen, meer spelmateriaal aan te schaffen dat in de behandeling ingezet kan worden en de effecten van bovenstaande te meten om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Hierbij betrekken we de gezinnen om zo het beste aan te kunnen sluiten bij de behoefte.

Meer weten over het project psychologische zorg bij kanker voor kinderen en jongeren of ouderbegeleiding?

Neem contact op met Aafke via aveninga@behoudenhuys.nl

Wilt u bijdragen aan deze wens?

De stichting Vrienden van Het Behouden Huys is er om zorg een stukje aangenamer te maken en verlichting te bieden. Met jouw steun, klein of groot, kunnen wij extra lucht geven!

DONEREN

MEER PROJECTEN

Filter

Nieuwe wensen
Nieuwe wensen

Project psychologische zorg bij kanker voor kinderen en jongeren

Ziekte als kanker, rouw en verlies heeft veel impact op kinderen en jongeren
Nieuwe wensen
Nieuwe wensen

Project Healing Environment binnen Het Behouden Huys

Er lijkt een relatie tussen het zien van natuur en de ervaren pijn van patiënten wat kan resulteren in het gebruik van minder pijnstillers.
Nieuwe wensen
Nieuwe wensen

Yoga ter ondersteuning bij kanker

Yoga bij kanker geeft meer energie en helpt ontspannen. Je vergroot je flexibiliteit en verbetert je balans als je yoga beoefent.

DEZE BEDRIJVEN GINGEN U VOOR

We zijn erorm blij met de organisaties die zich al hebben ingezet om ons te helpen projecten te realiseren.